Коли за скрап от ехо.com

Знайте повече неща за скрапта. Един ден предайте колата си за скрап и помогнете на природата.

Скрап от стомана

За създаване на стомана са нужни няколко основни елемента в това число сяра и въглерод. Към тях и във взаимодействие с природата и конкретно с кислорода се образува руда стомана. При добива на желязо се изисква рециклирането на стоманата.

Стомана има навсякъде около бита на хората. Десетки произведения са направени от железни елементи. Като пример могат да бъдат дадени дори консервни кутии. Те са създадени и използвани за съхранение на храни, с цел по-дълготраен ефект, но поради все по-големите нужди на човечеството за създаването им се изискват все по-големи количества на изразходвани стоманени материали. Ето, защо се налага нуждата от преработване или т.нар. рециклиране на стомана.

Самият процес по преработка на стомана е свързан със съчетаване на известни количества въглеводород и руда, в резултат, на което се получава чугун. Идва ред на премахване на излишният въглерод, а в резултат се достига до желаното количество стомана или т.нар. желязо.

Процеса по рециклиране на стомана е свързан с преработването на всякакви железни отпадъци – кутии, авточасти, машинни и други метални предмети. В много от тях има завишени дози кокс, варовик и рудата съответно. При разтопяването им, което е и свързано с висок градус на температурите в пещта, стоманата преминава в напълно течно състояние от, където бива изливана в специални форми, в много от случаите бива намотавана на спирала. По нея се наслагава тънък слой калай, чрез електролиза. Последният предпазва стоманения продукт от ръждообразувателните процеси. По този начин предотвратена корозията, води до известният на всички продукт - тенеке или консервени кутии.

С помощта на преработвателните процеси, рециклирането води до пестене на огромни количества енергия. Стоманения скрап допринася в значителна степен за пестене на природни ресурси и опазване на природата от замърсявания с отпадъците на бита.

В скрап събирането на алуминий, може да се включи всяко домакинство, за да подпомогне и да допринесе за преработката на огромни количества стоманени отпадъци. Всички те в преработено състояние се използват в автомобилостроене, машиностроене, строителство и други.

Метали като стомана, в това число алуминий се рециклират по множество пъти, благодарение на качествата им да не се променят, въпреки многократните претопявания и преобразувания в двете състояния. С други думи казано, това може да бъде наречен безкраен процес, при, който скрап от стомана спомага за пестенето на огромни количества електроенергия.

Още в тази категория: Търговия със скрап »