Коли за скрап от ехо.com

Знайте повече неща за скрапта. Един ден предайте колата си за скрап и помогнете на природата.

Закони и промени в скрап индустрията

Фирми за скрап на черни и цветни метали имат стимул и желание браншови организации да вземат под контрола дейността на рециклиращия бизнес и саморегулация, а заедно с това и рециклирането на метали да не се смята за бизнес на опасни отпадъци.

Към тези въпроси се очакват решения, а в резултат на тежки изисквания отправени към всяка от фирмите занимаващи се със скрап, се допуска покачване на незаконни площадки, сформирани за изкупуване на скрап. Залегналите реформи се предвиждат в резултат от зачестилите масови кражби и нелегални търговци на метали, които значително са нараснали.

На фона на всички искания, предстоят промени, които подлежат на важни въпроси около цялата скрап индустрията. В предвижданите промени се очакава още намаляване на работни площадки, много, от които функционират в разрез със закона.

Всички, които могат да са засегнати в скрап индустрията изпитват своите опасения и страхове.

Като цяло скрап индустрията набра голяма скорост в последните десет години. Законодателните промени са заложени, с цел ограничаване злоупотребите и изолиране на неправомерните действия.

Проучвания показват, че ръста на кражби на различните видове метали в изкупуващия сектор нарасна светкавично бързо за последните години.

По отношение на фирмите занимаващи се с рециклиране на цветни и черни метали държат данъците им върху печалбите, да бъдат намалени. Всичко това е провокирано от високите вноски свързани с депозирани банкови гаранти, които държавата им наложи.

Фирмите по изкупуване на скрап, настояват за намаляване на размера на глоби за регистрирани нарушения по площадките и изискват облекчения в данъците, за големите инвестиции. Фирми за скрап държат на законите да имат ясни изисквания за опериране на легален бизнес за скрап в България. Сред изискванията им са още изчисляване на данъците на база печалбата и реалния доход, а не на база общи справки и предположения. Които важат за всички еднакво.

Всички промени в закона за скрап индустрията в страната, са свързани, с цел ограничаване на кражби и беззаконие по време на изкупуване и за предаване на метали.

Сред нуждите на скрап индустрията в България са и необходимостта от модерни и съвременни технологии, както и европейски средства. По принцип всяка една фирма за скрап може да кандидатства по  евро програма: „Конкурентоспособност”, но не всяка отговаря на нужните изискванията, за да се класира.